Vandmålere

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel. Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren. Målerne udskiftes eller stikprøvekontrolleres efter gældende myndighedskrav, så det sikres at de måler rigtigt. Dokumentation for målernes nøjagtighed foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorie.

Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.

Den stophane, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler. Sørg derfor for at kontrollere stophanen med jævne mellemrum, så den virker når vandværket kommer og skifter din vandmåler. Virker stophanen ikke, skal du tilkalde en blikkenslager. Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne stophaner.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at vandværket har fri tilgang til vandmåleren. Det er ligeledes grundejerens ansvar at sørge for, at målerbrønden ikke bliver tildækket. Eventuelle udgifter forbundet med adgang til vandmåleren videreføres til grundejeren.

Fjernaflæsning

Alle vandmålere er skiftet til nye elektroniske og fjernaflæselige målere. Vandværket foretager selv aflæsningen og du skal som forbruger ikke gøre noget selv. Selvom vandværket aflæser din måler, er det dog stadig dit eget ansvar at kontrollere dit vandforbrug løbende. 

Vejledning til vandmålerne kan findes ved at klikke her ...

Størstedelen af vandmålerne aflæses automatisk via små antenner i fællesantennemasten på Spejderpladsen. De resterende aflæses ved at vi kører rundt med en antenne på taget af bilen, når årsaflæsningen skal foretages.

Målerne registrerer hvis der er en lækage efter måleren og sender det sammen med aflæsningen. Vi skal nok være flinke til at informere jer, hvis vi registrerer noget unormalt på din vandmåler. Men husk igen at det er dit ansvar at kontrollere løbende. Det er endvidere muligt for vandværket at udlæse en detaljeret log over vandforbruget 460 dage tilbage hvis nødvendigt.

 Der er muligt at få en vanddisplay der løbende viser vandforbruget på en sjov og illustrativ måde. Kontakt vandværket hvis du er interesseret.

Der er arbejdes på ligeledes på at give give adgang til vandforbruget i en app. Den løsning er dog ikke klar endnu

 

Grejs Vandværk | Grejsvej 10 | 7100 Vejle | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Kontakt