Vandmålere

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel. Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.

Det er vigtigt, at vandmålere er monteret korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler og at vandværkets ansatte kan manøvre rundt og anvende værktøj.

Bemærk! Ved installation i målerbrønd tilhører denne grundejeren. Og det er grundejerens ansvar at sørge for, at målerbrønden ikke bliver tildækket, og at brønden dermed er let tilgængelig af hensyn til aflæsning eller udskiftning af måleren. Eventuelle udgifter forbundet med adgang til vandmåleren videreføres til grundejeren.

Udskiftning af målere

For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.

Den løbende udskiftning og kontrol af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved første stikprøvekontrol efter 6 år dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed. Er målerne i orden, kan de forblive opsat i en ny periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.

Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.

Check hanen før måleren

Den stophane, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler. Sørg derfor for at kontrollere stophanen med jævne mellemrum, så den virker når vandværket kommer og skifter din vandmåler.

Virker stophanen ikke, skal du tilkalde en blikkenslager. Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne stophaner.

Grejs Vandværk | Grejsvej 10 | 7100 Vejle | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Kontakt