Vandkvalitet

Grejs Vandværk har 2 boringer på vandværkets egen grund i ca. 96 meters dybde. Herfra ophentes vand af fin kvalitet, fra et indvindingsområde der strækker sig vifteformet nordpå til omkring Sindbjerg. Vi har indvindingstilladelse til 70.000m3 årligt, og benytter ca. 80 % heraf.

Drikkevandets kvalitet kontrolleres efter Vejle Kommunes retningslinjer, med regelmæssige analyser på vandværket og analyser taget de fjerneste vandhaner. Analysefirmaet Agrolab står for dette.

Vandets temperatur

Temperaturen på vandet der udpumpes fra vandværket ligger mellem 7,8 og 9,2 grader. Der vil dog typisk ske en mindre opvarmning af vandet i takt med at det pumpes i ledningsnettet. Om sommeren når jordtemperaturen i 1 til 2 meters dybde nemlig typisk på 14 til 16 grader. Det har ingen sundhedsmæssig betydning.

Vandanalyser

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet. Skulle der mod forventning findes spor af sådanne stoffer, vil det fremgå af de udtagne prøver og fremgå af analyserapporterne.

Vandet bliver løbende undersøgt for fysiske kvaliteter, mange stoffer og bakterier, herunder forskellige pesticider og miljøfremmede stoffer. Alle grænseværdier er overholdt, og der er ikke fundet pesticider eller andre miljøfremmede stoffer.

Vandets hårdhed: 12

Vandalanalyse - Seneste analyseresultat: 2023-10-01

Boringskontrol - Seneste analyseresultat: 2023-10-01

Analysetjek - Plan for analyser: 2023-2027

Klik her for hjælp til at tolke analyseresultatet (henvisning til Danske Vandværker)

 

Grejs Vandværk | Grejsvej 10 | 7100 Vejle | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Kontakt