Nye vandmålere

Brugervejledning til din nye elektroniske vandmåler kan findes ved at klikke her ...

Vandværket har besluttet at igangsætte udskiftning af alle vandmålere til nye elektroniske og fjernaflæselige målere. I foråret 2015 er målerne i den sydlige del af Grejs samt Grejs Øst blevet udskiftet. Den resterende del vil blive udskiftet i foåret 2016.

Jer der har fået ny måler, vil ikke længere selv skulle foretage den aflæsning og indberetning af forbrug ved årsskiftet. Vandværket aflæser de nye vandmålere af hvert kvartal, så vi kan opdage eventuelle afvigelser hurtigere end vi kan i dag. Samtidig registrerer de nye målere også, om der er en lækage eller et brud i din installation. Hvis sådanne opdages i forbindelse med den kvartalsmæssige aflæsning, skal vi nok være flinke til at kontakte jer. Med husk at det er dit eget ansvar jævnligt at kontrollere dit vandforbrug. Kontakt en fra bestryrelsen hvis du har spørgsmål til din nye målere.

Der vil være mulighed for tilkøbe et vand-display som viser det daglige vandforbrug i liter og kroner og fortæller om eventuelle lækager i installationen. Det kan være løbende toiletter eller lignende. Vand-displayet er et tilkøb og testes i øjeblikket hos enkelte forbrugere i Grejs. Kontakt vandværket hvis det har interesse. Mere information om vand-displayet kan findes her. Der arbejdes ligeledes på at kunne stille information om vandforbrug til rådighed på en App, men der har lidt længere udsigter.

Udskiftning af vandmålere

Vandværket går nu i gang med 2. etape af målerudskiftningen. I denne omgang drejer det sig om nordlige bydel - nord for Nr. Bygade omfattende gaderne:

Bakkekrogen, Bindeleddet, Birkemosen, Damgårdshaven, Grejs Bakke nr 1, Grejsbjergvej, Grejsvej nr 4, Havrebakken, Holtumvej, Højgårdvej, Niels Bisteds vej, Nr. Bygade 12, Peder Borchs vej, Rugbakken, Tofteager, Ulkjærvej, Vesterbakken og Vestermarksvej.

Arbejdet, der udføres af Uldum VVS sker i dagene fra mandag den 18. til fredag den 29.april, i tidsrummet fra kl. 7.30 til 16.00

Vi skal derfor anmode om adgang til at skifte måleren i dette tidsrum, ligesom stophaner skal være tilgængelige. Hvor der er etableret målerbrønde uden for huset, sker udskiftningen uden adgang til huset. Dog undtaget Havrebakken og Rugbakken, hvor de gamle målere inde i husene skal nedtages.

Vandværket kan desværre ikke aftale nærmere klokkeslæt for udskiftningen af målere indendørs. Men evt. ønsker til tidspunkt, enten formiddag eller eftermiddag, vil indgå i vor planlægning. Ønsker kan mailes på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ved telefon 61 72 73 74.

På forhånd tak for jeres store hjælp til at få målerudskiftningen til at forløbe så let som muligt 

Grejs Vandværk a.m.b.a.

Vandværket blev i 1999 ombygget og moderniseret til et moderne og fuldautomatisk forsyningsvirksomhed, der kan levere rent og godt drikkevand til cirka 500 forbrugere.

Ved løbende vedligeholdelse og serviceeftersyn af vandværkets installationer sørger bestyrelsen for, at driften af Vandværket er sikker og stabil, så forbrugerne til enhver tid har rent drikkevand. Klik her for at se seneste tilstandsrapport for vandværket. Kontakt iøvrigt gerne bestyrelsen hvis du oplever noget unormalt omkring vandforsyningen i Grejs.

Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer fra 95 meters dybde, og der udpumpes årligt ca. 60.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere og ejere.

Vandværkets ledningsnet er opmålt og lagt på kort og er tilgængeligt på Internettet.

  • Klik blot på dette link http://grejs.vandforsyning.net
  • Der kræves ingen adgangskode
  • Vælg kikkert, vælg en søgning, vælg adresse, vejnavn, nummer og kikkert
  • Vejledning er på værktøjslinien/hjælp 

OBS! Se under menupunktet "Afregning og flytning" hvis du har spørgsmål vedrørende flyttemeddelelse eller den årlige aflæsning af vandmåleren

Grejs Vandværk | Grejsvej 10 | 7100 Vejle | +45 61727374 | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Kontakt